Célok

 

Az Alapítvány célkitűzései:

♫ a székely kultúra hagyományainak ápolása, népszerűsítése határainkon innen és túl
♫ erkölcsi-, nevelési-, művelődési együttműködések támogatása
♫ tehetséges fiatalok képeztetése, hazai foglalkoztatása


Az Alapítvány céljai érdekében folytatott tevékenységei:

♫ Fenntartja és működteti a 200 gyermekből álló amatőr kórust és szimfonikus zenekart, a Gyermekfilharmónia együttest
♫ Biztosítja a Gyermekfilharmóna hangszerállományának bővítését, javítását. A Gyermekfilharmónia számára rendszeresen szervez fellépéseket, hangversenykörutakat
♫ Ösztöndíjjal támogatja az együttes tehetséges és rászoruló diákjait
♫ Üzemelteti a Múzeum Szálló vendégházat
♫ Szervezi a helyi faluturizmust
♫ Évi rendszerességgel megszervezi a Filharmónia Napok ifjúsági zenei napokat, a Homoródmenti Népdalok, regionális népdalvetélkedőt, a Bútorfestő Tábor, kézműves tábort, Prímásképző-Tánctábor, oktatótábort
♫ Megjelenteti a Filharmónia újságát, a Szentegyházi Hírlapot
♫ Énekes könyveket ad ki Törpe Daloskönyv címmel
♫ Művelődési rendezvényeken társszervező
♫ Testvérkapcsolatokat ápol hasonló gyermekszervezetekkel
♫ Karbantartja és fejleszti a Népház épületét, támogatja a Tanulók Háza szakköreit
♫ Fenntartja saját gépjárműparkját


A település művelődési életében vállalt szerepe:

A Gyermekfilharmónia Alapítvány több szinten támogatja a helység művelődési életét:
♫ Finanszírozza a Filharmónia helyi fellépéseit
♫ Ártámogatott szállást és étkezést biztosít vendégművész-csoportoknak a Múzeum Szállóban
♫ Lehetőséget biztosít művészcsoportok szállítására
♫ Helyi előadások népszerűsítését, közönség szervezését biztosítja
♫ Hangosító- és világosító berendezést bérmentve kölcsönöz
♫ Szervező, programajánló, tanácsadó szerepet vállal
♫ Közösségi házat működtet 2007 májusától - FILIHÁZ

Népház

A település legimpozánsabb épületében - Népház, jelenleg Gábor Áron Művelődési Ház - van az Alapítvány hivatalos székhelye. Szintén itt működik a Tanulók Háza, a Múzeum Szálló, a Gyermekfilharmónia próbaterme, a Városi Könyvtár, a Teleház. Az épület karbantartása, modernizálása az Alapítvány központi problémája. Ennek érdekében évente munkálatokat végez.


Tanulók Háza

A szentegyházasfalvi Művelődési Ház emeletén kapott helyet 1975-től a diákok szabadidő központja, az akkori Pionírház, ma Tanulók Háza. Jelenleg hat szakkört működtet, melyek résztámogatásában a Gyermekfilharmónia Alapítvány szerepet vállal, úgymint:


♫ Zenekör: hangszerbeszerzés, hangszerkölcsönzés, hangszerjavítás
♫ Kisgazdasszonyok köre: konyhaberendezés, edények, alapanyagok
♫ Szövőkör: fonalak, rongyszőnyeg-alapanyag biztosítása
♫ Informatika kör: internet klub kialakítása, müködésének támogatása
♫ Fotó, turisztika: táborok, túrák szervezése

♫ Színjátszás: versmondás, irodalmi-zenés összeállítások
A Tanulók Háza fűtésrendszerét, szennyvízlevezetését, állagfeljavítását az Alapítvány oldja meg.

 

 

ESEMÉNYNAPTÁR 2012

I. Heti találkozások és próbák, népdalgyűjtés a márciusi vetélkedőre.

II. Fili partitúra-tár elkészítése – rendszeres kottaírás júniusig.

III. Homoródmenti Népdalok - vetélkedő március 3-án.

IV. Március 15-e megünneplése- közös hangverseny a huszárokkal.

V. Hímestojások festése - április 6.

VI. Bútorfestő-tábor: április 10 -15 között.

VII. Jubileumi Filinapok megszervezése - május 2-7.

VIII. Nárcisz fesztivál - május 20.

IX. Pünkösd két koncerttel - május 26 -27.

X. Városnap – június 2.

XI. Kiszállás Zalánpatakára – június 9.

XII. Ezer székely lány - július 7.

XIII. Tájképfestő művésztábor - július 5 - 15.

XIV. Bútorfestő tábor - július 28. – augusztus 5.

XV. Nyári hangversenykörút – július 12-26.

XVI. Prímásképző Tánctábor - szeptember 3-8.

XVII. Felvételi vizsgák a Gyermekfilharmóniába - október 1-2

XVIII. Őszi Huszárhadjárat - október 5–6-7.

XIX. Ciripelő, Nyíregyháza-Szentegyháza verseny - november 9.

XX. Mikulás koncert - Szentegyházasfalu - december 6

XXI. Adventi hangversenykörút - december 20-23.

XXII. Óévzáró hangverseny - december 30.

 

 

ESEMÉNYNAPTÁR 2011

I. Heti találkozások és próbák, népdalgyűjtés a márciusi vetélkedőre.

II. Homoródmenti Népdalok - vetélkedő február 26-án.

III. Kalotaszegi kiszállás - március 12-13.

IV. Március 15-e megünneplése- közös hangverseny.

V. Hímestojások festése - április 22.

VI. Bútorfestő-tábor: április 18-23 között.

VII. Filinapok megszervezése - május 6-7-8.

VIII.Városnapi hangverseny - május 28.

IX. Pünkösd két koncerttel - június 11-12.

X. Ezer székely lány - július 2.

XI. Tájképfestő művésztábor - július 7 - 17.

XII. Koncert Miklósváron - július 26.

XIII. Hangverseny Marosfőn - augusztus 6.

XIV. Nyári hangversenykörút - augusztus 18-24.

XV. Prímásképző Tánctábor - szeptember 5-10.

XVI. Hangversenykörút Nyugat-Európába - szeptember 15-27

XVII. Felvételi vizsgák a Gyermekfilharmóniába - október 1-2

XVIII. Őszi Huszárhadjárat - október 7-8-9.

XIX. Koncert Öregek napjára - Homoródalmáson - október 26

XX. Ciripelő, Nyíregyháza-Szentegyháza verseny - november 4

XXI. Csíkszentimrei falunapok - Koncert - november 6

XXII. Vendégeink a kolozsvári művészetis gyerekek - november 11

XXIII. Mikulás koncert - Szentegyházasfalu - december 6

XXIV. RMPSZ koncert Csíkban - december 10

XXV. Adventi hangversenykörút - december 14-19.

XXVI. Óévzáró hangverseny - december 30.

 

 

ESEMÉNYNAPTÁR 2010 - MÁSODIK FÉLÉV


I. Ezer Székely Leány Napja - július 3.
II. Kisteleki tárlat, Jubileumi képkiállítás Székelyudvarhelyen - július 9.
III. A kecsetkisfaludi kazettás mennyezet - festőtábor újpesti diákokkal - július 10-20.
IV. Kisteleki tárlat, Jubileumi képkiállítás Szentegyházasfaluban - július 23.
V. Hegedűiskola kezdőknek. IV., V. kötet szerkesztése, kiadása - július-augusztus.
VI. Heti összpróbák a turnéra. - július-augusztus
VII. Rétyi fúvóstábor - július 25 - augusztus 4
VIII. Nyári Hangvesenykörút - augusztus 10-23.
IX. Kézdivásárhelyi koncert - augusztus 29.
X. Prímásképző Tánctábor - szeptember 6-12.
XI. Múzeum Szálló ablakainak cseréje.
XII. Felvételi vizsga a Fili zenekarába - október 1.
XIII. Őszi Hadjárat - Huszárnapok - október 6-10
XIV. Köszöntő hangverseny Szentegyházasfaluban - október 22
XV. Julianus-koncert Csíkban - december 4
XVI. Adventi koncertkörút - december 17-23
XVII. Óévzáró Ünnepi Hangverseny - december 30.

 

 

ESEMÉNYNAPTÁR 2010 - ELSŐ FÉLÉV

I. Heti találkozások és próbák, népdalgyűjtés a márciusi vetélkedőre.
II. Homoródmenti Népdalok - vetélkedő március 6-án.
III. Március 15-e megünneplése- közös hangverseny 14-én este.
IV. Hímestojások festése - április 2.
V. Bútorfestő-tábor: április 5-10 között.
VI. Biciklitúra - május 1. Útvonal: Homoródfürdő - Ilona völgye - Homoródszentmárton - Szentpál- Oklánd - Karácsonyfalva - Almás - Lövéte
VII. Filinapok megszervezése - május 6-7-8-9.
VIII. Pünkösd két koncerttel - május 22,23.
IX. Városnapi hangverseny - május 29.
X. Tájképfestő művésztábor - június 25 - július 4.

 

 

ESEMÉNYNAPTÁR 2009 - ELSŐ FÉLÉV


I. A Városi Kultúrház Nagytermének a fűtése, lambéria és függönyök elkészítése. Részletek olvashatók itt.
II. Homoródmenti népdalok vetélkedő március 7. A részleteket lásd itt.
III. Március 15-e megünneplése- közös hangverseny 14-én este.
IV. Hímestojások festése április 10.
V. Bútorfestő-tábor: április 14-19 között.
VI. Biciklitúra: Lövéte-Almás-Merketető-Homoródszentmárton-Udvarhely, május1.
VII. Filinapok megszervezése május 8-9-10.
VIII. Megnyitó hangverseny Megyenapok Csíkszereda május 22.
IX. Városnapi hangverseny - május 23.
X. Pünkösd két koncerttel - május 30, 31.

 

2009 - MÁSODIK FÉLÉV

I. Szentegyházi Festőiskola június 26. - július 6.
II. Ezer Székelylány - Csíksomlyó július 4.
III. Hangverseny Rétyen július 19.
IV. Kápolnási falunapok - koncert - július 26.
V. Fúvósképző Tábor Rétyen július 26 - augusztus 9.
VI. Nyilvános filharmónia összpróbák augusztus 1-13.
VII. Nyári hangversenykörút augusztus 14-26.
VIII. Prímásképző Tánctábor szeptember 7-12.
IX. Koncert Csíksomlyón szeptember 19 este.
X. Felvételi vizsgák a Filibe október 1.
XI. Őszi Hadjárat október 2-6.
XII. FIlipróbák gőzerővel novemberben.
XIII. Adventi hangversenykörút december 18-23.
XIV. Óév búcsúztató koncert december 30.