Daloskönyv

A Gyermekfilharmónia kisméretű énekeskönyve, 30-40 ének gyűjteménye, a zenei oktatás segédeszköze.

 

♫ I. kötet - Pentaton dalok - vitézi énekek (40 népdal) - kiadva 1998, újranyomtatva 2001 - Infopress RT, 2x5000 példány
♫ II. kötet - 40 kánon - kiadva 1999-ben, újranyomtatva 2005 - Infopress RT, 2x5000 példány
♫ III. kötet - Homoródmenti népdalok, Szivárvány havasán - válogatás az I. Homoródmenti népdalvetélkedő anyagából - kiadva 2000-ben, újranyomtatva 2004 - Infopress RT, 2x5000 példány
♫ IV. kötet - 33 népdal - válogatás a II. Homoródmenti népdalvetélkedő anyagából - kiadva 2001-ben - Infopress RT, 5000 példány
♫ V. kötet - Tüzérnek soroztak - 34 népdal - a III. Homoródmenti népdalvetélkedő anyagából - kiadva 2003-ban, Rotaprint Nyomda, 6000 példány. Újrakiadva 2012-ben - Pro-Print nyomda Csíkszereda, 5000 példányban.
♫ VI. kötet - Tréfás dalok - népballadák - a IV-V-VI. Homoródmenti népdalvetélkedők anyagából - kiadva 2005-ben, Infopress RT, 5000 példány
♫ VII. kötet - Kisgyermekek kottáskönyve - Tavaszi-nyári gyermekdal válogatás - kiadva 2014-ben, Budapesten, 10000 példányban, Filiért Alapítvány
♫ VIII. kötet - Kisgyermekek kottáskönyve - Őszi-téli gyermekdal válogatás - kiadva 2014-ben, Budapesten, 10000 példányban, Filiért Alapítvány


A III,IV,V daloskönyveket a vetélkedőn készült hangfelvétel egészíti ki.
A könyvecskéket kiszínezhető rajzok díszítik.
Törpe Daloskönyv és hangkazetta kapható az Alapítvány székhelyén és a Városi Könyvtárban.

 

 

- 2014 janurájában a "Kisgyermekek kottáskönyve" címen megjelent a hetes TDK, színe narancssárga, 61 tavaszi és nyári vonatkozású gyermekdalt tartalmaz.

A hetes TDK előszava:

Régi tervünk az óvodások Daloskönyve. Nemcsak hasznos példatár az óvónők, tanítónők kezében, hanem összekötő kapocs is a gimnáziumi zenei oktatással.

A zenetanár számára mindig talány, hogy milyen énekrepertoárral érkeznek a kisdiákok, milyen alapokra tud építeni a gimnáziumi zeneórákon. Az óvodában és elemi iskolában gazdag dallamkincsből merítenek nevelőink, gyakran a tananyag mellett az élő hagyományból is táplálkoznak. Sok esetben tehát a dallam vagy szöveg más-más változatait ismerik a gyermekek.

Óvónőkkel való gyakori beszélgetések, közös dalolások eredményeképpen született meg az elhatározás, hogy a Homoród menti óvodások kedvelt dalaiból válogatást készítsünk, ezt füzetecskékbe nyomtassuk, a Gyermekfilharmónia Törpedaloskönyv- sorozat részeként.

Gyűjtemények, kézikönyvek alapján pontosítottuk, rendszereztük, majd sorrendbe szerkesztettük azt a dalkészletet, amelyet elsősorban a szentegyházi óvónők javasoltak kiadványunk számára.

A válogatásnál nagy segítségünkre volt Mihály Zsuzsa óvónő   Szentkeresztbányáról,  majd a kész anyagot átvizsgálták Kovács Katalin és Kovács Tímea udvarhelyi, Györfi Erzsébet csíkszeredai óvónők, valamint Porsche Éva tanfelügyelőnő. Javaslatuk szerint, az énekek szerzőit vagy népköltészeti eredetét is feltüntettük a kották felett.

A rendszerezés az énekek szövege, tartalma szerint történt, így készült el a VII. Törpe Daloskönyv Tavasz - Nyár összeállítása.

Az énekek sorrendjét az évszaki behatárolás mellett hangnemi, hangulati szempontok is meghatározták. Fontos volt, hogy furulyával játszhatóak legyenek, ezáltal a kijelölt hangmagasságok szerint lehessen előadni a dalokat. Ajánlatos a megadott hangnemeket használni, - a magas hangokat szeretik a kisgyermekek!

A könyvecskéket nagy példányszámban jelentetjük meg, azzal a gondolattal, hogy kiosztásuk után a gyermekek megőrizzék, elemi, majd gimnáziumi zeneóráikon is használhassák azokat. A könyv lehetőség a dalocskák folyamatos ismétlésére, akár házi éneklésre, hangszeres gyakorlásra is.

Kiszínezhető rajzocskái még személyesebbé, szerethetőbbé teszik a Daloskönyvet kis gazdáik számára. Örömmel ajánlom minden kedves érdeklődő figyelmébe!

 

Szentegyházasfalu, 2014. január                      Haáz Sándor zenetanár